రాజకీయాలు మరియు అంతర్దృష్టి

శక్తివంతమైన వార్తలు
తాలిబాన్‌తో చారిత్రాత్మక ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడానికి ఒక రోజు ముందు, ఆఫ్ఘన్ హింసలో 'గణనీయమైన తగ్గింపు'ను అమెరికా చూస్తుంది

తాలిబాన్‌తో చారిత్రాత్మక ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడానికి ఒక రోజు ముందు, ఆఫ్ఘన్ హింసలో 'గణనీయమైన తగ్గింపు'ను అమెరికా చూస్తుంది

పఠన సమయం: <1 నిమిషం

The US has seen a significant reduction in violence in Afghanistan during the past six days, Secretary of State Mike Pompeo said on Friday. The statement comes one day before Washington hopes to sign a deal with Taliban on a US troop withdrawal.

“We have seen just these last six days a significant reduction in violence in Afghanistan,” Pompeo told lawmakers in Washington.

“We are watching closely to see if the Islamic Republic of Iran begins to take even more active measures… that undermine our efforts at peace and reconciliation in Afghanistan,” అతను \ వాడు చెప్పాడు.

Pompeo’s remark suggested that if the drop in violence continues for a full week as intended, it will be possible to sign the pact as part of a wider effort to promote intra-Afghan reconciliation and to end the US’s longest war, Reuters said.

The US has roughly 13,000 service members stationed in Afghanistan.

సంబంధిత పోస్ట్లు

సమాధానం ఇవ్వూ

మీ ఇమెయిల్ చిరునామా ప్రచురితమైన కాదు.